Over Pols-Bom

Geschiedenis Oestercultuur Pols-Bom

Napoleon kreeg een rapport aangeboden in 1868 van Embryoloog professor Coste. Als gevolg hiervan kwam aan het einde van de 19e eeuw de oestercultuur in Zeeland tot bloei. In 1870 werd de Yersekebank (gebied in Oosterschelde) van Rijkswege uitsluitend voor oestercultuur bestemd. De kavels werden publiekelijk en per opbod verpacht. Oestercultuur Pols-Bom was één van de eerste bedrijven die deze percelen pachtte en is opgericht in 1870. Vanaf het begin specialiseerde Pols-Bom zich in de oestercultuur.

Zeeuwse platte oester

De Zeeuwse platte oester (ostrea édulis) kwam onder natuurlijke omstandigheden al voor in de Zeeuwse wateren. De oestercultuur is een kweekproces waarbij kennis en ervaring een grote rol spelen. Door het oesterbroed op te vangen en door jonge oesters op geschikte plaatsen te deponeren is het mogelijk de groei en kwaliteit van het eindproduct te bevorderen.

Komst van de creuses

In 1962/63 stierf ongeveer 90% van de oesterpopulatie in de Oosterschelde, waardoor vrijwel de gehele oestercultuur verloren ging. De meeste bedrijven besloten te stoppen. Een tiental kwekers, waaronder oestercultuur Pols-Bom, besloten toch door te gaan met kweken. Door import van oesters bleek de Japanse oester (gras ostrea gigas) zich goed voort te planten in de Oosterschelde. Deze werd als vervanging van de tekorten aan platte oester verder gekweekt.

In 1971 bleek de kleine platte oesterpopulatie in het Zeeuwse Grevelingenmeer zich weer goed voort te planten. Hierdoor was het uiteindelijk mogelijk de winterharde Zeeuwse oester weer in de Zeeuwse wateren te kweken.

Oestercultuur Pols-Bom heeft zowel oesterpercelen (grondkavels op het water) op de Oosterschelde als op het Grevelingenmeer. De echte Zeeuwse platte oesters voor consumptie komen voornamelijk uit het Grevenlingenmeer. Met twee speciaal ingerichte schepen en speciale oesterputten, voeren we steeds verbeteringen in de kweekmethoden door om de kwaliteit van ons eindproduct te bevorderen.

Met veel passie en gebruikmakend van de ervaringen die generatie op generatie worden doorgegeven, kweekt inmiddels de 5e generatie van ons familiebedrijf Pols-Bom (Jacques Pols) de platte Zeeuwse oester en de Zeeuwse creuses.

Copyright © 2024 | Signify Dark by WEN Themes